Gondold újra az értékelést! Helyezd új alapokra a diákok motiválását a MotiMore-ral!

A MotiMore folyamatos tanulásra veszi rá a diákokat, a tanulási célokat a tanár határozza meg, de a tanuló határozhatja meg a saját tanulási útvonalát, dönthet arról, hogy mely feladatokat végzi el, hogyan gyűjti a pontokat.

A MotiMore a gamification módszertanán alapuló iskolai szoftver, amellyel a tanár innovatív alapokra helyezheti az értékelést és a diákok motiválását. Sokan tapasztalják, hogy a hagyományos értékelés nem nyújt kellő motivációt a tanulók számára, és nem tükrözi a tanulás és fejlődés valódi folyamatát. A hagyományos értékelés túlságosan végletes, egy rosszul sikerült dolgozat sok esetben leronthatja a teljes félévi vagy évvégi jegyet, és nem a tényleges tudást méri, hiszen a diákokat arra sarkallja, hogy kampányszerűen tanuljanak.

A tanár mindig előre készít egy időszaktervet, ami egy témakört ölel fel, és általában 1 hónapra szól. Így előre tudja a diák, hogy milyen tevékenységekért tud pontot szerezni abban az időszakban, és mennyi pont megszerzésével érheti el a vágyott szintet (osztályzatot). Sokféle feladat közül választhat, ezekért pontokat kap, a pontok szerint épülnek az emeletek felfelé a házán, így a fejlődését és eredményeit vizuális formában követheti. Az időszak végén az előre meghatározott szintek alapján, a pontérték szerint kapja az érdemjegyet.

Az értékelés így nem stresszt, hanem kihívást, a diákok lehetőségeinek és érdeklődésének megismerését jelenti. Nem egy dolgozat alapján születik a jegy, a diáknak több lehetősége van teljesíteni egy tanulási időszakban, sokféle tevékenység és feladat kiválasztásával szerezhet pontokat, és így fejlődhet.

A rendszer egyszerre támogatja a tehetséges és a tanulási nehézséggel, részképesség-zavarral küzdő tanulókat. Hiszen a rendszer abban segít, hogy minden diák saját magához mérten fejlődjön, mélyítse tudását és képességeit.

A szülői profillal lehetőséged van gyermeked iskolai tevékenységét követni. Kaphatsz összefoglaló riportot egy időszak tevékenységéről. A profilod alatt kérhetsz értesítést, itt választhatod akár, hogy minden új pontszerzés esetén értesülj róla, de akár heti, havi tájékoztatásra is van lehetőséged.

Felméréseink szerint a módszer relevánsan növeli a diákok motivációját, ténylegesen segít, hogy elmélyüljön a tudás. Az iskolai tananyagon túl fejleszti a 21. századi készségeket.

Kritikus gondolkodás

Időmenedzsment

Önismeret

Digitális készségek

Önszabályozás

Kreativitás

Felelősségvállalás

Kooperációs készség/csapatmunka

Kritikus gondolkodás

Időmenedzsment

Önismeret

Digitális készségek

Önszabályozás

Kreativitás

Felelősségvállalás

Kooperációs készség/csapatmunka

A rendszerben a diáknak szabad hibázni, ami lehetőséget ad neki, hogy ne mindig a biztos, egyszerűbb utat válassza. Kipróbálhassa magát több területen, növelje önismeretét, ő maga tapasztalhassa meg, hogy mik az erősségei, milyen típusú feladatokban jó, milyen tevékenységeket végez szívesen.

Szülői visszajelzések

Menőavatárok

Kapcsolat

Kérdésed van? Írj nekünk a
info@motimore.com
e-mail címre!