Ξανασκεφτείτε την αξιολόγηση! Χτίστε τα κίνητρα των μαθητών σε νέες βάσεις με το MotiMore!

Το παιχνιδοποιημένο σύστημα του MotiMore βοηθά στον συνειδητό σχεδιασμό και στην υλοποίηση μαθησιακών στόχων και επιτευγμάτων. Σε αυτό το σύστημα, η αξιολόγηση δεν αποτελεί πηγή άγχους, αλλά μάλλον μια πρόκληση που ενθαρρύνει τους μαθητές να εξερευνήσουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Οι μαθητές μπορούν να κερδίσουν πόντους για την επίλυση εργασιών και την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων και κάθε προσπάθεια, μάθηση και πρόοδος που επενδύουν στη διαδικασία μετράει. Το σύστημα παρέχει οπτική ανατροφοδότηση χτίζοντας συνεχώς το σπίτι τους προς τα πάνω καθώς οι γνώσεις τους μεγαλώνουν.

Το σύστημα MotiMore είναι ένα λογισμικό που βασίζεται στο gamification, το οποίο σας επιτρέπει να υποστηρίξετε τους μαθητές σας στην ενίσχυση των κινήτρων και τη συνολική τους δέσμευση για μάθηση και ανάπτυξη. Με το MotiMore, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα στην τάξη όπου οι μαθητές έχουν περισσότερες ευκαιρίες για δέσμευση και εμβάθυνση των ενδιαφερόντων τους. Βοηθά να γίνει η αξιολόγηση πιο δίκαιη και λιγότερο αγχωτική, όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, μπορείτε να αποκτήσετε μια πιο λεπτομερή και λεπτή κατανόηση της προόδου και της εξέλιξης των μαθητών σας. Υποστηρίξτε τους μαθητές σας στη διαδικασία οικοδόμησης αυθεντικής γνώσης με το gamified σύστημα του MotiMore!

MotiMore…

ενισχύει τα κίνητρα και τη δέσμευση των μαθητών σας στη μάθηση.

καθιστά τη διαδικασία αξιολόγησης πιο δίκαιη και πιο λεπτομερή.

υποστηρίζει τους μαθητές σας στη διαδικασία οικοδόμησης αυθεντικής γνώσης.

βοηθά τους μαθητές σας να διαμορφώσουν τα δικά τους μονοπάτια μάθησης και ανάπτυξης.

εφαρμόζει τη διαφοροποίηση επιτρέποντάς σας να προσφέρετε μια ποικιλία εργασιών και ευκαιριών.

εξασφαλίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στην ομάδα σας.

κάνει τη μάθηση πιο ελκυστική για τους μαθητές σας.

σας επιτρέπει να αναπτύξετε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι μαθητές σας από οπουδήποτε.

ενισχύει τα κίνητρα και τη δέσμευση των μαθητών σας στη μάθηση.

καθιστά τη διαδικασία αξιολόγησης πιο δίκαιη και πιο λεπτομερή.

υποστηρίζει τους μαθητές σας στη διαδικασία οικοδόμησης αυθεντικής γνώσης.

βοηθά τους μαθητές σας να διαμορφώσουν τα δικά τους μονοπάτια μάθησης και ανάπτυξης.

εφαρμόζει τη διαφοροποίηση επιτρέποντάς σας να προσφέρετε μια ποικιλία εργασιών και ευκαιριών.

εξασφαλίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στην ομάδα σας.

κάνει τη μάθηση πιο ελκυστική για τους μαθητές σας.

σας επιτρέπει να αναπτύξετε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι μαθητές σας από οπουδήποτε.

Όλα αυτά είναι πλήρως συμβατά με τα Εθνικά Βασικά Προγράμματα μελέτης!

Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν την παιχνιδοποιημένη μέθοδο του MotiMore είπαν τα εξής:

Οι ενότητες του MotiMore είναι οι εξής

Ενότητα Παιχνιδοποίησης: Σχεδιασμός περιόδου μελέτης, βαθμολόγηση, γρήγορη βαθμολόγηση, πόντοι επιδεξιότητας, οπτικός πίνακας ηγετών, σήματα.

Οργάνωση ομάδας: Προφίλ μαθητών, διαχείριση ομάδας, προσαρμογή ομάδων.

Ενότητα επικοινωνίας: Ημερολόγιο, πίνακας μηνυμάτων, ανταλλαγή μηνυμάτων, ειδοποιήσεις.

Ξεκινήστε έτσι!

Κάνε εγγραφή τώρα!

Εγγραφείτε δωρεάν στον ιστότοπο και δημιουργήστε το προφίλ εκπαιδευτικού σας. Εξερευνήστε την πλατφόρμα μας, δημιουργήστε μια δοκιμαστική ομάδα, δοκιμάστε τo προγραμμα κατάρτισης με θέμα " Η παιχνιδοποίηση" , προγραμματίστε μια συνεδρία εκμάθησης και ελέγξτε τον πίνακα κατάταξης!

Δημιουργήστε την ομάδα σας και προσκαλέστε τους μαθητές σας!

Δημιουργήστε μια ομάδα και προσκαλέστε τους μαθητές σας να συμμετάσχουν. Μπορείτε να τους στείλετε τον σύνδεσμο συμμετοχής ή το αναγνωριστικό ομάδας (ID )ή μπορείτε να εγγραφείτε μαζί στην τάξη χρησιμοποιώντας τη σύνδεση βάσει κωδικού QR.

Βαθμολογήστε την Περίοδο Μελέτης!

Στο σύστημα MotiMore, χρησιμοποιήστε τον προγραμματιστή Περιοδων Μελέτης για να σημειώσετε μια περίοδο κατά την οποία οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Οι περίοδοι μελέτης διαρκούν συνήθως 3-4 εβδομάδες και καλύπτουν ένα συγκεκριμένο θέμα ή ενότητα μάθησης.

Καθορίστε τους μαθησιακούς στόχους!

Όταν σχεδιάζετε μια Περίοδο Μελέτης , η πιο σημαντική πτυχή είναι ο καθορισμός των μαθησιακών στόχων. Αναρωτηθείτε: Τι θέλουμε να πετύχουμε μέχρι το τέλος της Περιόδου Μελέτης; Καθορίστε τους στόχους και σχεδιάστε ανάλογα καθήκοντα και δραστηριότητες για τους μαθητές.

Σχεδιάστε την περίοδο μελέτης: καθορίστε τα επίπεδα, οργανώστε τις δραστηριότητες και δώστε τους βαθμούς!

Στο τέλος μιας Περιόδου μελέτης, οι μαθητές θα λάβουν βαθμούς με βάση τους πόντους που έχουν κερδίσει. Το όριο πόντων που απαιτείται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου βαθμού αναφέρεται ως επίπεδο. Προσδιορίστε τον αριθμό των πόντων που πρέπει να συγκεντρώσουν οι μαθητές για να φτάσουν σε κάθε επίπεδο και να κερδίσουν τους βαθμούς τους. Προσφέρετε πολλαπλές εργασίες, δραστηριότητες και προκλήσεις στους μαθητές κατά τη διάρκεια της μαθησιακής συνεδρίας. Αναθέστε πόντους στις προσφερόμενες δραστηριότητες και εργασίες. Βεβαιωθείτε ότι κάθε μαθητής έχει ευκαιρίες συμμετοχής. Εξερευνήστε διάφορες δυνατότητες για να προσελκύσετε το ενδιαφέρον των μαθητών στο θέμα.

Βαθμολογήστε, παρακολουθήστε την πρόοδο και εργαστείτε μαζι με τους μαθητές για την προώθηση της ανάπτυξης!

Στο σύστημα, μπορείτε εύκολα και απλά να απονέμετε πόντους σε μαθητές, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να αναθέσετε προκαθορισμένες δραστηριότητες και τις αντίστοιχες τιμές πόντων στην ομάδα σας, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ή μεταξύ των μαθημάτων σας. Το παιχνιδοποιημένο σύστημα περιλαμβάνει ένα σημαντικό στοιχείο: τον πίνακα κορυφαίων ομάδων, ο οποίος εμφανίζει οπτικά την πρόοδο των μαθητών (ως οικοδόμηση "σπιτιών") καθώς μαθαίνουν και συσσωρεύουν γνώση. Παρακολουθήστε την πρόοδο μαζί και γιορτάστε τις προόδους και τα επιτεύγματα!

Ας το συζητήσουμε/ Ας το αναλύσουμε

Ήδη γνωρίζετε ό,τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε. Μην διστάζετε, βουτήξτε μέσα και παρατηρήστε πώς η κινητοποίηση της ομάδας σας αυξάνεται!

Τα στατιστικά μας

Δάσκαλοι που συνεργάζονται μαζί μας

0 +


Εγγεγραμμένοι μαθητές

0 +


Συνεργαζόμενα σχολεία

0 +

Δώστε προσοχή σε αυτά! Συμβουλές!

Βοηθήστε τους μαθητές να κατανοήσουν και να πλοηγηθούν στο σύστημα. Να είστε υπομονετικοί στην αρχή και να εξηγήσετε πολλές φορές πώς λειτουργεί το παιχνιδοποιημένο σύστημα αξιολόγησης.

Βοηθήστε επίσης τους γονείς να κατανοήσουν, γράφοντάς τους ένα ενημερωτικό email σχετικά με τις αλλαγές.

Βεβαιωθείτε ότι η συνολική αξία των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που ορίζονται εντός της Περιόδου Μελέτης είναι τουλάχιστον 150% της απαίτησης της περιόδου. Εάν για να φτάσετε στο υψηλότερο επίπεδο (που μπορεί να είναι ο υψηλότερος βαθμός) απαιτούνται 1700 πόντους, προγραμματίστε συνολικά 2550 επιτεύξιμους βαθμούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα έχουν πραγματικές επιλογές μεταξύ των εργασιών.

Παρακολουθήστε την ομάδα σας και κάντε προσαρμογές σε εργασίες και δραστηριότητες στην πορεία. Να είστε ευέλικτοι και υπομονετικοί στην αρχή, τόσο με τους μαθητές σας όσο και με τον εαυτό σας.

Ζητήστε σχόλια από τους μαθητές, καθώς μπορείτε να μάθετε πολλά από τις γνώσεις τους σχετικά με το τι λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα και πού μπορεί να χρειαστεί να ξανασκεφτείτε τη διαδικασία. Διαμορφώστε το σύστημα μαζί!

Εάν κολλήσετε ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, γράψτε μας χρησιμοποιώντας τη διεπαφή σχολίων εντός του συστήματος. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!

Εγγραφείτε στην ομάδα μας στο Facebook όπου μπορείτε να συνδεθείτε τόσο με αρχάριους όσο και με πιο έμπειρους καθηγητές MotiMore! Αυτή είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα για να συζητήσετε τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες που μπορεί να έχετε με τους συναδέλφους σας.

Δείγμα Σχεδίου Περιόδου Μελέτης: Κατεβάστε το δείγμα  Σχεδίου Περίοδου Μελέτης, όπου παρουσιάζουμε ένα δοκιμασμένο και πραγματικό σχέδιο Περίοδου Μελέτης με λεπτομερείς εξηγήσεις και παιδαγωγικές συμβουλές!

Tanári előfizetés

ez az előfizetés egy tanári logint ad

Mikor jó ez neked?
Ha magán tanár vagy a csoportod tagjainak nem hasznos, hogy látják egymás eredményeit. Az iskolád még nem készült fel a hestegre de szeretnéd nekik megmutatni.

1500 Ft
/hó

18000 Ft
/év

Csoportos előfizetés

ez az előfizetés egy tanári logint ad

Mikor jó ez neked?
Ha tanár vagy és egy vagy több osztályal büszkélkedhetsz sőt vannak kollegáid akik szintén hastagban dolgoznak, de nem az egész iskola akkor ez a te előfizetésed!

1500 Ft
/hó

18000 Ft
/év

Iskolai előfizetés

ez az előfizetés egyeztetés trágya

Mikor jó ez neked?
Iskola igazgató vagy? Csak te tudod nálunk jobban, hogy minden iskola egyedi add meg az elérhetőséged. Mi felkeresünk és kollegánkal kitalálunk egy Nektek megfelelő rendszert, ahol használhatjátok a hesteget!

Csoportos előfizetés

ez az előfizetés egy tanári logint ad

Mikor jó ez neked?
Ha tanár vagy és egy vagy több osztályal büszkélkedhetsz sőt vannak kollegáid akik szintén hastagban dolgoznak, de nem az egész iskola akkor ez a te előfizetésed!

1500 Ft /hó

18000 Ft /év

Tanári előfizetés

ez az előfizetés egy tanári logint ad

Mikor jó ez neked?
Ha magán tanár vagy a csoportod tagjainak nem hasznos, hogy látják egymás eredményeit. Az iskolád még nem készült fel a hestegre de szeretnéd nekik megmutatni.

1500 Ft /hó

18000 Ft /év

Iskolai előfizetés

ez az előfizetés egyeztetés trágya

Mikor jó ez neked?
Iskola igazgató vagy? Csak te tudod nálunk jobban, hogy minden iskola egyedi add meg az elérhetőséged. Mi felkeresünk és kollegánkal kitalálunk egy Nektek megfelelő rendszert, ahol használhatjátok a hesteget!

Regisztrálj!

Regisztrálj az oldalon ingyen, és hozd létre a tanári profilodat. Fedezd fel az oldalunkat, hozz létre egy tesztcsoportot, próbáld ki a játékosítás/gamification modult, tervezz tanulási időszakot, és nézd meg a ranglistát!

Hozd létre a csoportodat,
hívd meg a diákokat!​

Hozz létre csoportot, és hívd meg diákjaid a csoportodba, küldd el nekik a csatlakozási linket vagy a csoportazonosítót, de akár együtt is regisztrálhattok az órán, QR-kódos csatlakozás segítségével. ​

Jelöld ki a tanulási időszakot!​

A MotiMore rendszerében a tanulási időszaktervező segítségével jelölj ki egy időszakot, amelyen belül a diákoknak teljesíteni lehet. A tanulási időszak jellemzően 3-4 hétig tart, amely egy témakört, tanulási egységet ölel fel. ​

Határozd meg a tanulási
célokat!​

A tanulási időszak tervezésekor a legfontosabb szempont a tanulási eredmények meghatározása. Ezt a kérdést tedd fel: mit szeretnénk elérni a tanulási időszak végére? Határozd meg a célokat, és tervezz ehhez feladatokat, tevékenységeket a diákoknak.​

Tervezd meg az időszakot:
határozd meg a szinteket,
szervezd meg a
tevékenységeket,
rendelj hozzájuk pontokat!

A tanulási időszak tervezésekor a legfontosabb szempont a tanulási eredmények meghatározása. Ezt a kérdést tedd fel: mit szeretnénk elérni a tanulási időszak végére? Határozd meg a célokat, és tervezz ehhez feladatokat, tevékenységeket a diákoknak.​

Pontozz, kövessétek
együtt a fejlődést,
előrehaladást!​

A rendszerben könnyen és egyszerűen adhatsz pontokat a diákoknak, egyénileg és csoportosan is. A meghatározott tevékenységeket, hozzájuk tartozó pontértékeket pár kattintással kioszthatod a csoportodnak, akár szünetekben, egyszerűen és gyorsan, az óráid között is!

A játékosított rendszer fontos eleme a csoportranglista, ami vizuális formában visszajelzi a diákok fejlődését (a tanulás, tudás gyarapodásával házak épülnek felfelé). Kövessétek együtt az előrehaladást!

Vágj bele!

Már mindent tudsz, ami az induláshoz kell. Ne habozz, vágj bele, és figyeld, hogyan szárnyal a csoportod motivációja! ​

Επικοινωνία

Έχετε ερωτήσεις; Γράψτε μας στο
info@motimore.com!